Praktické lekárnictvo 2/2016

Využitie krému Imunoglukan P4H® v doplnkovej liečbe atopického ekzému

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, Mgr. Andrea Vrtíková

Atopický ekzém (AE) patrí k najčastejším chronickým kožným ochoreniam v detskom veku. Základnú protizápalovú liečbu atopického ekzému možno vhodne podporiť aj lokálne pôsobiacim prírodným imunomodulačným prípravkom s obsahom komplexu biologicky aktívnych polysacharidov – Imunoglukan®, ktorého účinnosť a bezpečnosť bola potvrdená aj v nedávno ukončenej otvorenej observačnej štúdii ATREI.

Kľúčové slová: atopický ekzém, komplementárna liečba, biologicky aktívne polysacharidy, ATREI

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of Imunoglukan P4H® cream in supportive treatment of atopic eczema

Atopic eczema (AE) is one of the most frequent chronic skin disorders in childhood. Essential therapy of atopic eczema can be appropriately supported by natural topical immunomodulator containing the complex of biologically active polysaccharides – Imunoglukan®, which efficacy and safety have been confirmed in the recently completed open-label observational study ATREI.

Keywords: atopic eczema, complementary therapy, biologically active polysaccharides, ATREI