Praktické lekárnictvo 1/2012

Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy

MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr. Romana Gerychová

Vulvovaginitis, zánět vulvy a pochvy, je jedním z nejčastějších onemocnění sexuálně aktivních žen. Mezi klasické subjektivní projevy vulvovaginitid patří „vulvovaginální diskomfort“, tj. výtok, svědění, pálení vulvy a dyspareunie. Ke vzniku vulvovaginitidy dochází při poruše rovnováhy ekosystému poševního prostředí. Základem úspěchu terapie je správná diagnostika a dostatečná léčba. Mnohdy složitým problémem zůstávají chronické a recidivující infekce vulvy a pochvy. Zde je nutné důsledné dodržování hygienických zásad a životosprávy. Dále můžeme využít preparátů k obnovení přirozené poševní flóry a preparátů systémové enzymoterapie nebo dalších přípravků podporujících imunitu. Velmi důležitá je prevence a správná terapie vulvovaginitid v graviditě.

Kľúčové slová: vulvovaginitis, Lactobacillus species, vulvovaginální diskomfort, poševní ekosystém, výtok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vulvovaginitides – inflammations of the vulva and vagina

Vulvovaginitis, an inflammation of the vulva and vagina, is one of the most common diseases in sexually active women. Typical symptoms of vulvovaginitides include vulvovaginal discomfort, i.e. discharge, vulvar itching and burning, and dyspareunia. Vulvovaginitis occurs when the balance of the vaginal ecosystem is disturbed. Successful treatment must be based on correct diagnosis and adequate treatment. Not uncommonly, chronic and recurrent vulvar and vaginal infections remain a challenging problem. Thus, strict adherence to hygiene and lifestyle measures is essential. Furthermore, products to restore the natural vaginal flora, systemic enzyme therapy products or other immune-boosting agents can be used. Of major importance is prevention and proper treatment of vulvovaginitides in pregnancy.

Keywords: vulvovaginitis, Lactobacillus species, vulvovaginal discomfort, vaginal ecosystem, discharge.