Praktické lekárnictvo 2-3/2014

Vitamín D – hormón, ktorý nám chýba

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

Vitamín D si väčšina ľudí spája s problematikou osteoporózy, keďže jeho príjem je potrebný na vstrebávanie a využitie vápnika, a tým na správnu stavbu kostí. Málo sa však vie o jeho významnom vplyve na imunitný systém, neuromuskulárne funkcie a jeho schopnosti chrániť pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Kľúčové slová: cholekalciferol, ergokalciferol, vápnik, úloha vitamínu D v organizme, suplementácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vitamin D – hormone which we lack

Vitamin D is generally associated with osteoporosis because its administration is needed for proper absorption and utilisation of calcium and proper bone development. However, a little is known about its important influence on immune system, neuromuscular functioning and its ability to alleviate inflammation, infections, decrease cancer risk and in winter also against diseases from chill and influenza.

Keywords: cholecalciferol, ergocalciferol, calcium, vitamin D status, vitamin D supplementation.