Praktické lekárnictvo 1/2011

Úprava hladiny cholesterolu rostlinnými prostředky

PharmDr. Miloš Potužák

Rostlinné látky ovlivňují zvýšené sérové hladiny cholesterolu různými mechanizmy, omezují vstřebávání cholesterolu a žlučových kyselin ve střevě, inhibují syntézu cholesterolu v játrech, chrání LDL-cholesterol před oxidací a zvyšují obsah HDL-cholesterolu na úkor LDL-cholesterolu.

Kľúčové slová: lipoproteiny, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, žlučové kyseliny, steroly, S-allylcystein, vláknina, antioxidancia, flavonoidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modifying cholesterol level with plant substances

Plant substances affect elevated serum cholesterol levels by a variety of mechanisms: they reduce intestinal cholesterol and bile acid absorption, inhibit hepatic cholesterol synthesis, protect LDL-cholesterol from oxidation, and increase HDL-cholesterol content at the expense of LDL-cholesterol.

Keywords: lipoproteins, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, bile acids, healing drug, sterols, S-allyl cysteine, fiber, antioxidants, flavonoids.