Praktické lekárnictvo 3/2022

Účinnosť inhalačnej antibiotickej liečby u pacienta s cystickou fibrózou (kazuistika)

RNDr. Mária Kolesárová, PhD., PharmDr. Veronika Revayová, doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Účinnosť inhalačnej antibiotickej liečby u pacienta s cystickou fibrózou (kazuistika)