Praktické lekárnictvo 3/2016

Účinné látky v liečivých hubách

MUDr. Jana Mrázová

Huby sa odpradávna používali nielen na prípravu pokrmov, ale i na liečbu rôznych ochorení a viaceré z nich sa v ázijských krajinách pestujú výlučne pre liečivé účinky. Medzi najznámejšie a najdôležitejšie farmakologicky aktívne látky v liečivých hubách patria polysacharidy, statíny (hlavne lovastatín), steroly, triterpény a iné.

Kľúčové slová: polysacharidy, lovastatín, ergosterol, triterpény

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Active substances in medicinal mushrooms

Mushrooms are always been used not only in food preparation but also for the treatment of various diseases. Several of them are cultivated only for medicinal effects in Asian countries. The best known and most important pharmacologically active substances in medicinal mushrooms are polysaccharides, statins (mainly lovastatin), sterols, triterpenes and others.

Keywords: polysaccharides, lovastatin, ergosterol, triterpenes