Praktické lekárnictvo 2/2011

Současné trendy v léčbě vulvovaginálního diskomfortu

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG1, doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., PharmDr. Petr Jílek, CSc., MUDr. Petr Halada, MUDr. Jan Kestřánek

nejčastější příčinou akutního vulvovaginálního diskomfortu je vulvovaginální kandidóza a bakteriální vaginóza. Zatímco u akutní sporadické ataky vulvovaginální kandidózy je vysoce efektivní jednorázová antiinfekční léčba, u chronického vulvovaginálního diskomfortu mívá tato pouze přechodný účinek. Z dlouhodobého hlediska je u chronických stavů výhodné spíše ovlivňovat kvalitu poševního prostředí. máme k dispozici celou řadu podpůrných prostředků. Pochva a zevní genitál jsou silně estrogendependentní, tudíž se nabízí i možnost hormonální intervence. Zvláštní kapitolu představují v této oblasti virové afekce.

Kľúčové slová: vulvovaginální diskomfort, poruchy poševního prostředí, vulvovaginální kandidóza, bakteriální vaginóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in treatment of vulvovaginal discomfort

The most common causes of acute vulvovaginal discomfort are vulvovaginal candidiasis and bacterial vaginosis. while in sporadic cases of acute vulvovaginal candidiasis one-time anti-infective treatment is highly effective, in chronic vulvovaginal discomfort it tends to have a transient effect only. in the long-term perspective, it is advisable to rather improve the quality of the vaginal milieu in the case of chronic conditions. a wide range of supportive products are available. The vagina and vulva are strongly estrogen-dependent; therefore, hormonal intervention may also be an option.

Keywords: vulvovaginal discomfort, disturbance in the vaginal milieu, vulvovaginal candidiasis, bacterial vaginosis.