Praktické lekárnictvo 1/2011

Sľubná perspektíva anorektického účinku Hoodia gordonii

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Hoodia gordonii je kaktusoidná rastlina pochádzajúca z Južnej Afriky, ktorá obsahuje látky potláčajúce pocit hladu, pažravosť a smäd. Neboli referované žiadne závažné vedľajšie účinky Hoodie pri použití stoviek miliónov dávok dietetika. Preto doplnok výživy obsahujúci Hoodiu môže byť ideálny prostriedok na potlačenie pocitu hladu.

Kľúčové slová: Hoodia gordonii, anorektikum, doplnok výživy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Promising perspective of Hoodia gordonii anorectic effect

Hoodia gordonii is a cactus-like plant from Southern Africa that contains substances which supress hunger, appetite and thirst. No significant adverse events of Hoodia have been reported with the use of hundreds of million unit dosages in dietary supplements. Therefore dietary supplements containing Hoodia may be the ideal way to use the appetite-suppressant effects.

Keywords: Hoodia gordonii, anorectic effect, dietary supplement.