Praktické lekárnictvo 1/2024

Samoléčba průjmových onemocnění dětí – co doporučit v lékárně

MUDr. Martin Gregora

Akutní gastroenteritidy (AGE) patří k nejčastějším infekčním onemocněním. Základem léčby všech gastroenteritid jsou včasná péče o rehydrataci a správně nastavená dietní opatření. Rehydratace je obzvlášť důležitá u dětského pacienta, může být ale obtížná. Střevní infekce, zejména virového původu, jsou totiž často doprovázeny zvracením. Optimální léčbou je perorálně podávaný rehydratační roztok v častých dávkách, následovaný realimentací. Podpůrné prostředky léčby jsou adsorbencia, tanát želatiny a probiotika. Jen v indikovaných případech se podává cílená antibiotická léčba.

Kľúčové slová: akutní gastroenteritida (AGE), perorální rehydratační roztok (ORS), rehydratace, realimentace, střevní adsorbencia, tanát želatiny, probiotika, loperamid, racekadotril

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Self-treatment of diarrheal diseases in children – what to recommend in the pharmacy

Acute gastroenteritis (AGE) is one of the most common causes of infectious diseases. The treatment of all gastroenteritis is based on early care for rehydration and properly set dietary measures. Rehydration is especially important in children, but not always easy, because intestinal infections, especially viral ones, often initially accompany vomiting. Oral rehydration solution administered in frequent appropriate doses, followed by refeeding, is the optimal treatment. Supportive treatments are adsorbents, gelatin tannate and probiotics. Targeted ATB treatment is given only in indicated cases.

Keywords: acute gastroenteritis (AGE), oral rehydration solution (ORS), rehydration, realimentation, intestinal adsorbence, gelatin tannate, probiotics, loperamide, racecadotril