Praktické lekárnictvo 1/2013

Probiotiká v živote človeka

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehotská, PhD.

Probiotiká sú v popredí záujmu mnohých vedeckých inštitúcií. V poslednom desaťročí sa významne zvýšil počet experimentov a štúdií dokumentujúcich priaznivý profylaktický a terapeutický účinok probiotík pri viacerých chorobných stavoch, ako sú hnačky, infekcie močového traktu, vaginálna kandidóza, imunitné poruchy vrátane alergických ochorení, laktózová intolerancia, hypercholesterolémia. Okrem toho sa predpokladá, že by mohli znížiť riziko vzniku niektorých nádorov a alergických ochorení (1, 2).

Kľúčové slová: probiotiká, prebiotiká, symbiotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics in human’s life

Probiotics are at the forefront of many scientific institutions. The number of experiments and studies documenting the beneficial prophylactic and therapeutic probiotics effect on several disease states, such as diarrhoea, urinary tract infections, vaginal candidiasis, immune disorders, lactose intolerance, hypercholesterolemia, have significantly increased over the last decade. In addition, it is assumed they may reduce the risk of development of some tumours or the incidence of allergies among susceptible individuals (1, 2).

Keywords: probiotiká, prebiotiká, symbiotiká.