Praktické lekárnictvo 4/2014

Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly

PharmDr. Monika Fedorová, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

V súčasnosti sa do popredia dostávajú probiotiká, pričom je opisované ich vhodné použitie pri najrôznejších ochoreniach, čoho následkom je aj neustále zvyšujúci sa počet takýchto prípravkov (najmä výživových doplnkov) v lekárňach. Práca sa zameriava na použitie probiotík a prebiotík pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach, ako je Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, respektíve pouchitída, ako aj na konkrétne probiotické kmene, ktoré boli skúmané v tejto oblasti.

Kľúčové slová: probiotiká, prebiotiká, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, pouchitída, výživové doplnky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics, prebiotics, fecal microbiota therapy and inflammatory bowel disease

Nowadays, the probiotics are coming to the fore. Their convenient use has been described in various types of diseases. That leads to constantly increasing number of such products – especially dietary supplements – in pharmacies. This thesis is focused on the use of probiotics and prebiotics in treatment of non specific inflammatory bowel disease, such as Crohn´s disease, ulcerative colitis, pouchitis, as well as on the specific probiotic strains which have been studied in this area.

Keywords: probiotics, prebiotics, Crohn‘s disease, ulcerative colitis, pouchitis, nutritional supplements.