Praktické lekárnictvo 2/2023

Probiotika a jejich použití v terapii gastrointestinálních onemocnění

MUDr. Vít Navrátil

Probiotika jsou přípravky obsahující živé mikroorganismy, které svým působením mohou vést ke zlepšení zdravotního stavu příjemce. V posledních letech jsou nejen často inzerována, ale také studována co do jejich efektivity a bezpečnosti. Pravděpodobně nejlépe prozkoumané druhy jsou Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces a kmen Escherichia coli Nissle 1917. Jejich působení je komplexní a zahrnuje imunomodulaci, potlačení růstu patogenů a zlepšení bariérové funkce střevního epitelu. Jejich využití je v celé řadě onemocnění a stavů, zejména v gastroenterologických indikacích. Nicméně vědecká data ohledně jejich použití jsou často sporná, je tedy třeba vždy zvážit správnou indikaci k jejich užití.

Kľúčové slová: probiotika, mikroorganismy, Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Escherichia coli Nissle 1917, průjem

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Probiotics and their use in treatment of gastrointestinal disorders

Probiotics are agents containing living microorganisms that could cause improvement of health condition of the recipient. Recently they are not only often advertised, but also studied regarding their effectiveness and safety. Probably the most-studied species are Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces and strain Escherichia coli Nissle 1917. Their effect is complex and include immunomodulation, suppression of pathogen growth and improvement of barrier function of the gut epithelium. They are used in a whole range of diseases and conditions, especially in gastroenterological indications. Nevertheless, scientific data regarding their usage are often disputable, so it is important to always consider the correct indication to use them.

Keywords: probiotics, microorganisms, Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Escherichia coli Nissle 1917, diarrhea