Praktické lekárnictvo 4/2011

Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Recidivujúce ochorenia dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané aj kašľom, predstavujú vážny zdravotný aj spoločenský problém. Kašeľ môže vznikať z viacerých príčin – môže ísť napríklad o vírusové infekcie, infekcie spôsobené mykoplazmami alebo chlamýdiami, tiež Bordetella pertussis, o alergiu či prieduškovú astmu. V prevencii najmä vírusových infekcií by sa pre svoje imunomodulačné pôsobenie mohli uplatniť aj niektoré imuno¬stimulačné látky, pôsobiace nešpecificky – ako napr. beta-glukány.

Kľúčové slová: infekcie horných dýchacích ciest, kašeľ, imunostimulačné preparáty, beta-glukány

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of recurrent respiratory infections with cough present

Recurrent respiratory infections with cough present an important health and social problem. Cough may arise from several causes – allergy, chronical infection – mycoplasma, chlamydie, bordetella pertussis, bronchial astma. A protective effect may have suitable immunostimulatory preparations, for example beta-glucans.

Keywords: upper respiratory tract infections, cought, immunostimulation, beta-glucans.