Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Postavenie N-acetylcysteínu v súčasnej praxi

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

N-acetylcysteín (NAC) je acetylovaná forma aminokyseliny L-cysteínu a používa sa ako špecifické antidotum pri predávkovaní paracetamolom. Medzi ďalšie a u nás oficiálne registrované klinické indikácie patrí terapia akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, spájaných s tvorbou viskózneho hlienu a sťaženým vykašliavaním. Preventívne podávanie N-acetylcysteínu u pacientov s chronickou bronchitídou zamedzuje vzniku vírusových, respektíve bakteriálnych infekcií a znižuje závažnosť ich exacerbácií. Využitie nachádza aj ako prevencia poškodenia obličiek pri ich kontrastnom zobrazovaní, liečbe pľúcnej fibrózy a liečbe neplodnosti u pacientov pri polycystickom ovariálnom syndróme. Predpokladá sa aj participácia N-acetylcysteínu ako chemoprotektívum pri terapii nádorov, ako podporná liečba pri eradikácii H. pylori a profylakticky proti strate sluchu u pacientov liečených gentamicínom pri renálnej dialýze.

Kľúčové slová: N-acetylcysteín, mechanizmus účinku, klinické indikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A role of N-acetylcysteine at present practice

N-acetylcysteine (NAC) is the acetylated form of the amino acid L-cysteine and is used as the specific antidote for paracetamol overdose. Other applications include treatment of acute and chronic diseases of the respiratory tract connected with production of viscous phlegm and cough difficulties as well as the prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation, prevention of contrast-induced kidney damage during imaging procedures and treatment of pulmonary fibrosis, treatment of infertility in patients with polycystic ovary syndrome. Preliminary studies suggest that N-acetylcysteine may also have a role as a cancer chemopreventive, an adjunct in the eradication of H. pylori, and prophylaxis of gentamicin-induced hearing loss in patients on renal dialysis.

Keywords: N-acetylcysteine, mechanisms of action, clinical indications.