Praktické lekárnictvo 1/2024

Neštovice – co doporučit v lékárně?

MUDr. Jana Kopuletá

Varicella (plané neštovice) patří mezi nejčastější akutní infekční onemocnění dětského věku. Je způsobeno primární infekcí herpetickým virem varicellazoster (VZV) z podčeledi Alphaherpesvirinae. Tato skupina DNA virů je charakteristická rychlou reprodukcí, perineurálním šířením, schopností latence a následné reaktivace. Po prodělání varicely přetrvává virus v nervových gangliích a při reaktivaci se manifestuje jako herpes zoster (pásový opar). Typicky varicella probíhá formou generalizovaného polymorfního výsevu na kůži – exantému a sliznicích – enantému. V dětském věku mívá onemocnění většinou nezávažný průběh. S komplikacemi se můžeme výjimečně setkat i u zdravých dětí, častěji však u imunokompromitovaných pacientů, kojenců, dospělých a gravidních žen. Pro benigní průběh v dětském věku je často dostačující zevní terapie ve formě lokálních antiseptických či indiferentních přípravků a volně prodejných analgetik‑antipyretik. U komplikovanějších projevů je nezbytná preskripce celkové léčby, a to zejména antivirotiky a imunoglobuliny. Chorobě lze v dnešní době předcházet aktivní imunizací vakcínou (1–5).

Kľúčové slová: virus varicellazoster, varicela, herpes zoster, latentní formy, reaktivace, exantém, enantém, děti, symptomatická terapie, lokální terapie, antivirotika, vakcinace

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Varicella-recommended treatment in pharmacy

Varicella (chicken pox) is one of the most common acute infectious diseases of childhood. It is caused by primary infection with the herpes varicella zoster virus (VZV) of the subfamily Alphaherpesvirinae. This group of DNA viruses is characterized by rapid reproduction, perineural spread, the ability of latency and subsequent reactivation. After experiencing varicella, the virus persists in the nerve ganglia and manifests itself as herpes zoster (shingles) upon reactivation. Typically, varicella occurs in the form of generalized polymorphic seeding on the skin – exanthema and mucous membranes - enanthema. In childhood the disease usually has a mild course. We can exceptionally see complications even in healthy children, but more often in immunocompromised patients, infants, adults and pregnant women. For a benign course in childhood, external therapy in the form of local antiseptic or indifferent preparations and over-the-counter analgesics – antipyretics is often sufficient. For more complicated manifestations, a prescription for general treatment is necessary, especially antiviral drugs and immunoglobulins. Nowadays, the disease can be prevented by active immunization with a vaccine.

Keywords: varicellazoster virus, varicella, herpes zoster, latence form, reactivation, exanthema, enanthema, symptomatic therapy, local therapy, antiviral drugs, vaccination