Praktické lekárnictvo 1/2012

Nejčastější záněty horních cest dýchacích u dětí

MUDr. Katra Rami

Záněty horních cest dýchacích v dětském věku jsou velmi časté, některé, jako např. záněty středního ucha, mají významnou prevalenci – udává se, že ve věkové skupině do 3 let až 84 % jedinců prodělá alespoň jeden středoušní zánět. Jiné, jako např. akutní epiglotitida, jsou stavy velmi vzácné, zato extrémně nebezpečné vyžadující transport na specializované pracoviště s rychlou možností zajištění dýchacích cest. Většina katarů horních cest dýchacích jsou infekty, které vyžadují základní diagnostické znalosti a přístupy. Sdělení podává stručný přehled nejčastěji se vyskytujících zánětů horních cest dýchacích zvláště v dětském věku. Jednotlivá onemocnění jsou seřazena v gradientu četnosti s ohledem na závažnost tak, jak je známe z akutních ambulantních pohotovostí. Jsou zdůrazněny základní symptomy a naznačeny léčebné postupy.

Kľúčové slová: rinosinusitis, laryngitis, otitis, děti, dušnost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most common upper respiratory tract infections in children

Upper respiratory tract infections are very common in childhood with some, such as otitis media, having a significant prevalence; it is reported that up to 84 % of individuals under three years of age experience at least one episode of middle ear inflammation. Other conditions, such as acute epiglottitis, are very rare but extremely dangerous and require transport to a specialized centre where emergency airway management is available. The majority of catarrhs of the upper respiratory tract are infections that require basic diagnostic knowledge and strategies.

Keywords: rhinosinusitis, laryngitis, otitis, childhood, respiratory distress.