Praktické lekárnictvo 1/2024

Léčebné konopí a jeho potenciál využití v dermatologii

Jaroslav Peč, Dominika Kaczorová, Tibor Béres, PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D., Petr Tarkowski

Konopí pro léčebné použití bylo úspěšně inkorporováno do české klinické praxe, zejména v oborech algeziologie a neurologie. Současnou legislativní úpravou je léčebné konopí možné používat rovněž v dermatologii v indikaci povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí. Toto využití je nicméně prozatím opomíjeno, zejména také z důvodu neexistence standardizovaného postupu přípravy dermálních lékových forem v lékárnách a rovněž kvůli nemožnosti využití standardizovaných extraktů léčebného konopí, které jsou například dostupné v zahraničí. Ovlivnění endokanabinoidního systému topicky na úrovni pokožky nicméně skýtá zajímavý farmakologický cíl u řady kožních onemocnění. Předkládaný přehled si klade za cíl shrnout dostupné informace a potenciál využití léčebného konopí při topické dermální aplikaci.

Kľúčové slová: konopí, CBD, THC, dermatologie, topická aplikace

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Medical cannabis and its potential use in dermatology

Cannabis for medical use has been successfully incorporated into Czech clinical practice, especially in the fields of algesiology and neurology. Under the current legislation, medical cannabis can also be used in dermatology in the indication surface treatment of dermatoses and mucosal lesions. However, this use is so far neglected, mainly due to the lack of a standardized procedure for the preparation of dermal dosage forms in pharmacies and also due to the unavailability of standardized medicinal cannabis extracts, which are available abroad. However, influencing the endocannabinoid system topically at the skin level provides an interesting pharmacological target for a number of skin diseases. The present review aims to summarize the available information and the potential use of medical cannabis in topical dermal application.

Keywords: cannabis, CBD, THC, dermatology, topical application