Praktické lekárnictvo 2/2011

Huperzin A a jiné přírodní látky v léčbě Alzheimerovy choroby

PharmDr. Jan Martin, Mgr. Zuzana Kršková, doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.

alzheimerova choroba je postupný neurodegenerativní proces, který postihuje značné procento populace zejména ve věku nad 65 let. nemoc je spojena s deficity a poruchami řady neurotransmiterových systémů, zejména systému cholinergního. Jako terapeuticky nejslibnější látky se v současné době jeví inhibitory acetylcholinesterázy (ache) a butyrylcholinesterázy (bche). i mezi látkami přírodního původu jsou inhibitory těchto enzymů a mnohé z nich jsou účinnější než ty používané v lékařské praxi. například huperzin a má silnější účinky a vykazuje výhodnější farmakokinetické vlastnosti než současná léčiva.

Kľúčové slová: alzheimerova choroba, acetylcholinesteráza, alkaloidy, huperzin a.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Huperzine A and other natural substances in treating Alzheimer's disease

alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative process which affects a significant proportion of the population, particularly those over 65 years of age. The disease is associated with deficits and disorders of a number of neurotransmitter systems, in particular the cholinergic one. currently, acetylcholinesterase (ache) and butyrylcholinesterase (bche) inhibitors appear to be the most promising therapeutic agents. even among naturally occurring compounds, there are inhibitors of these enzymes and many of them are more effective than those used in the medical practice. For instance, huperzine a has more profound effects and exhibits more beneficial pharmacokinetic properties than current medications.

Keywords: alzheimer's disease, acetylcholinesterase, alkaloids, huperzine a.