Praktické lekárnictvo 4/2021

HPV vírus – jeho história, patológia a vakcinácia proti HPV

MUDr. Hana Hehejíková, doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Ľudský papilomavírus (HPV) pochádza z obdobia 4 500 rokov pred n. l. a jeho úloha v karcinogenéze zostávala až do 70-tych rokov minulého storočia neznáma. Až pokroky v DNA technológiách umožnili ich množenie a výskum. HPV je zodpovedný nielen za objavenie bradavíc na ľudskom tele, ale aj niektoré onkologické ochorenia, predovšetkým karcinóm krčka maternice. Povedomie o HPV, možnostiach prenosu, šírenia sa, možnosti očkovania prispejú k všeobecnému rozhľadu farmaceuta v praxi.

Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, onkologické ochorenia, vakcinácia

HPV virus − its history, pathology and vaccination against HPV

Human papillomavirus (HPV) dates from 4500 BC and since 1970s was its role in carcinogenesis unknown. Only advances in DNA technology have enabled its reproduction and research. HPV is responsible not only for the discovery of warts but also for some oncological diseases, especially cervical cancer. Awareness of HPV, possibilities of transmission, spread and possibilities of vaccination will contribute to the general view of the pharmacist in practice.

Keywords: human papillomavirus, oncological diseases, vaccination