Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Herbálne prípravky na liečbu symptómov chrípky a prechladnutia

Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.

Chrípka a prechladnutie sú respiračné ochorenia. Rastlinné drogy všeobecne používané v medicíne predstavujú primárnu terapeutickú stratégiu v komplementárnej i alternatívnej medicíne. V tejto práci je uvedený prehľad používania vybraných rastlinných drog v liečbe i prevencii chrípky a prechladnutia v rámci rôznych kategórií: antivírusovej, diaforetickej, expektoračnej a imunostimulačnej, spoločne s nutričným faktorom (vitamínom A a C, zinkom a propolisom), ktoré majú význam v prevencii a liečbe týchto ochorení.

Kľúčové slová: prechladnutie, chrípka, liečivé rastliny, farmakoterapia, výživové doplnky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Natural products for treating symptoms of influenza and flu

Influenza and cold are respiratory illnesses. Herbal drugs widely used in mainstream medicine present the primary therapeutic strategies in complementary and alternative medicine. In this review, there is a list of selected herbal drugs for the treatment and prevention of influenza and cold sunder different categories: antiviral, diaphoretic, expectorant and immunostimulation, along with nutritional factors (vitamin A and C, zinc, propolis) that are important in the prevention and treatment of these conditions.

Keywords: cold, influenza, herbal drugs, pharmacotherapy, dietary supplements.