Praktické lekárnictvo 1/2018

Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Kašeľ je jedným z najčastejších symptómov ochorení dýchacích ciest a zároveň častou príčinou, pre ktorú pacient vyhľadáva lekársku pomoc. Kašeľ plní obrannú funkciu pri respiračných a niektorých nerespiračných ochoreniach alebo vzniká pri liečbe inhibítormi ACE. V mnohých prípadoch sa však kašeľ stáva bolestivým, neproduktívnym alebo prechádza do chronického štádia a je škodlivým pre pacienta. Uvedený článok poskytuje základné informácie týkajúce sa patogenézy, klasifikácie kašľa, prehľad a charakterizáciu antitusík používaných v súčasnosti v klinickej praxi.

Kľúčové slová: kašľový reflex, príčiny kašľa, kategorizácia kašľa, antitusiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cough pharmacotherapy part I – antitussive drugs

A cough is one of the most common symptoms of respiratory diseases and at the same time a common cause, for which the patient finds medical help. Coughing carries out a defensive function of respiratory, certain non-respiratory diseases or arising from the ACE inhibitors treatment. In many cases the cough becomes painful, unproductive or going through a chronic and is harmful to the patient. This article reviews the current understanding of the pathogenesis and classification of a cough as well as reviewing the classes and characterization of antitussive drug currently in clinical use.

Keywords: cough reflex, cough etiology, cough classification, antitussive drugs