Praktické lekárnictvo 2/2011

Existují jiné léčebné metody infekcí než ATB?

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

infekční onemocnění je výsledkem vztahu hostitele a infekčního agens. V České republice bylo v roce 2009 hlášeno téměř 128 tisíc nově zjištěných infekčních onemocnění. Oproti roku 2008 došlo k nárůstu výskytu infekcí v absolutním vyjádření o 6,7 tisíce případů, tj. o necelých 5 %, na 1 218 hlášených infekcí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel (1). Hlášení infekčních chorob pochází z informačního systému infekční nemoci (ePiDaT).

Kľúčové slová: infekce, antibiotika, imunita, probiotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is there any other treatment methods of the infectious diseases than antibiotics?

The infectious diseases are a result of the relationship between the agents and the hosts. in czech Republic there were practically 128 000 new cases of the infectious diseases in 2009 (it is incresing about 5 %) (1). This information presents data of the national institute of Public Health on reported infectious diseases that proceed from information System of infectious Diseases (ePiDaT).

Keywords: infection, antibiotics, immunity, probiotics.