Praktické lekárnictvo 2/2023

„Dobrý den, jeden ibuprofen“ aneb léčba osteoartrózy z pohledu lékárníka. Expedujeme v souladu s doporučeními?

PharmDr. Gabriela Kroupová

Osteoartróza je nejčastější kloubní onemocnění dané degenerací chrupavek s následnou reakcí a transformací okolních tkání. U primární formy je osteoartróza dána stárnutím a přibývá s věkem. V sekundární formě urychluje degeneraci hlavně vliv kongenitálních změn, ú razy a celkové systémové onemocnění ří zené ř adou zánětlivých mediátorů postiženého kloubu. Prvním příznakem je bolest různé intenzity, tzv. startovací, postupně otoky a omezení pohyblivosti kloubu. Progrese je většinou dlouhodobá s různou intenzitou potíží . Nejčastěji postihuje kyčelní a kolenní kloub, ale můž e se vyskytnout na kterémkoliv kloubu včetně drobných kloubů rukou a nohou. Troufám si tvrdit, že mnohá osteoartróza je právě v lékárně „schovaná“ za větu: „Dobrý den, jeden ibuprofen.“.

Kľúčové slová: osteoartróza, paracetamol, topická NSAiD, naproxen, SYSADOA

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

Hello, one ibuprofen or treatment osteoarthritis from the perspective of a pharmacist. Ship we in line with the recommendations?

Osteoarthritis is the most common joint disease caused by degeneration of cartilage with subsequent reaction and transformation of surrounding tissues. In the primary form, osteoarthritis is caused by aging and increases with age. In the secondary form, degeneration is accelerated mainly by the influence of congenital changes, injuries and general systemic disease controlled by a number of inflammatory mediators of the affected joint. The first symptom is severe pain, so-called starting pain, gradually swelling and limited joint mobility. Progression is usually long-term with varying degrees of difficulty. Most often affects the hip and knee joints, but can occur on any joint, including the small joints of the hands and feet. I dare say that many osteoarthritis are „hidden“ in the pharmacy right after the sentence: „Hello, I would like one ibuprofen please….“.

Keywords: osteoarthritis, paracetamol, topical NSAiD, naproxen, SYSADOA