Pediatria pre prax 1/2005

Základní postupy a zajištění dětí s kraniocerebrálním poraněním v přednemocniční péči

MUDr. Martin Prchlík

Na výsledném neurologickém defektu po závažném kraniocerebrálním poranění se podílí nejen primární poranění - vlastní trauma mozkové tkáně v době primárního inzultu, ale především sekundární poranění jako následek hemodynamických, biochemických a metabolických změn v důsledku primárního poranění. Správně vedenou neurointenzivní péčí můžeme omezit či předejít sekundárnímu poškození mozku. Principy neurointenzivní péče by měly být uplatněny co nejdříve po úrazu, ideálně již v přednemocniční péči. Zajištění adekvátní ventilace, oxygenace a hemodynamické stability pacienta jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšnou léčbu závažného kraniocerebrálního poranění.

Kľúčové slová: kraniocerebrální poranění, děti, přednemocniční péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRE-HOSPITAL CARE OF CHILDREN WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY

The ultimate neurological outcome following severe head trauma depends on the extent of primary brain injury sustained at the time of the trauma itself, and on the extent of secondary brain injury resulting from hemodynamic, biochemical and metabolic changes in consequence of primary insult. Secondary brain injury can be prevented by neurocritical care management. This must be initiated as soon as possible, ideally at prehospital setting. Adequate ventilation, oxygenation and hemodynamic stabilization are the prerequisites to successful therapy of the severe traumatic brain injury.

Keywords: traumatic brain injury, pediatric, prehospital care.