Pediatria pre prax 2/2009

Zácpa u dětí, prevence a léčba

doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Michal Huml, MUDr. Ing. Konrad Siala, Ph.D., Msc.

Zácpa patří mezi nejčastější symptomy, které musí řešit praktický pediatr a dětský gastroenterolog. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit zácpu symptomatickou, která je projevem jiného onemocnění, a zácpu funkční, která je v dětském věku nejčastější. Hlavním patofyziologickým mechanizmem funkční zácpy je bolest při vyprázdnění a strach z další bolestivé defekace. V klinickém obraze dominuje ne frekventní, obtížné vyprazdňování velkého množství tuhé stolice. Pokud anamnéza i fyzikální vyšetření svědčí pro funkční zácpu a nejsou přítomny varovné příznaky symptomatické zácpy, je možné zahájit soubor terapeutických opatření. Komplexní terapie zahrnuje edukaci pacienta i celé rodiny, vyprázdnění stolice, nácvik defekace, režimová i dietní opatření (zvýšený příjem tekutin a vlákniny), dostatečnou pohybovou aktivitu a užívání osmotických laxativ.

Kľúčové slová: chronická zácpa, děti, léčba, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Constipation in children, prevention and treatment

Constipation is one of the most common clinical problems encountered by paediatricians and gastroenterologists. It is important to diffe rentiate between the differential diagnoses that include organic as well as functional aetiologies. The main pathophysiological mechanism in functional constipation is pain of, and the acutal pain encoutered during defecation. The clinical picture is dominated by infrequent and difficult bowel emptying with large amounts of thickened stool. As long as there is an absence of signs and symptoms, as well as a positive exclusion of a functional cause, therapeutic intervention may be warranted. A complex therapeutic strategy includes eduction of parents and the whole family, active removal of retented stool and initiating changes in the diet entailing increased fluids and fibre. Essential to success also includes increased physical activity, defecation training and the use of osmotic laxatives.

Keywords: chronic constipation, children, treatment, prevention.