Pediatria pre prax 2/2014

Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler

Předčasně narozené děti jsou ohroženy nedostatečnou výživou a zpomalením růstového tempa. Pro udržení dostatečného růstu a hmotnostních přírůstků i po propuštění z nemocniční péče vyžadují specifický přístup k výživě, zejména tehdy, kdy hmotnostně stagnují, resp. neprospívají. Současná doporučení týkající se dětí kojených představují fortifikaci mateřského mléka. Pokud dítě není kojeno a nutričně strádá, je vhodné podání tzv. postdischarge formule (PDF), umělého mléka, které svým složením zohledňuje vyšší energetickou potřebu, resp. vyšší potřebu bílkoviny na kg tělesné váhy nedonošených dětí. ESPGHAN doporučuje ponechat PDF do 52. týdne gestačního věku.

Kľúčové slová: předčasně narozené děti, nízká porodní hmotnost, fortifikace mateřského mléka, postdischarge mléka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrition of immature newborn and the practical options of GP

Preterm babies are at higher risk of insufficient nutrition intake and though of insufficient growth and weight gain. To maintain optimal growth even after the discharge they might require specific nutrition. Current ESPGHAN recommendation for preterm breast fed babies is represented by usage of breast milk combined with breast milk fortifiers if necessary. There are special postdischarge formulas (PDF), which will help the preterm baby to grow optimally. Those formulas contain higher amount of proteins. Nutrition comitee of ESPGHAN recommends feeding by postdischarge formula until the baby is 52 week post conception.

Keywords: preterm infants, low birth weight, breast milk fortifiers, postdischarge formulas.