Pediatria pre prax 1/2016

Vliv oligosacharidů mateřského mléka na střevní mikrobiotu kojenců

Ing. Šárka Musilová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.

O ochranném účinku mateřského mléka se vědělo již na počátku dvacátého století při porovnání úmrtnosti dětí kojených, která byla sedmkrát nižší než u dětí krmených kojeneckou výživou. V současné době, i přes obrovský pokrok dosažený v dětském lékařství, je stále vyšší riziko výskytu nekrotizující enterokolitidy u dětí krmených umělou výživou než u dětí kojených. Aktuální studie ukazují i rostoucí rozvoj atopie, diabetes mellitus a dětské obezity u dětí na kojenecké výživě. Z tohoto důvodu je neustále mateřské mléko a jeho jednotlivé složky předmětem zkoumání mnoha vědců. Některé mechanizmy jeho ochranných účinků nejsou dosud zcela objasněny. Mezi velkou neznámou patří struktura a význam oligosacharidů mateřského mléka. Proč se v mateřském mléce vyskytuje přes 200 různých struktur oligosacharidů a jaké jsou jejich funkce?

Kľúčové slová: oligosacharidy mateřského mléka, střevní mikrobiota, prebiotika, antimikrobiální účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influence of human milk oligosaccharides on the gut microbiota of the newborn

The protective effect of breast milk was known from the beginning of the twentieth century, when mortality in breastfed infants was seven times lower than infants fed infant formula. Currently, despite the enormous progress in pediatric medicine is risk of necrotizing enterocolitis in formula-fed infants still higher than in breastfed infants. Recent studies indicate the development of atopy, diabetes mellitus, and childhood obesity of formula fed infants. Therefore, breast milk and its components are still being studied many scientists. Some mechanisms of its protective effects are not yet fully understood. Among the big unknown is structure and significance of human milk oligosaccharides. Why breast milk contains over 200 different structures of oligosaccharides and what are their functions?

Keywords: human milk oligosaccharides, gut microbiota, prebiotics, antimicrobial effects