Pediatria pre prax 5/2014

Vakcína proti lidským papillomavirům: co jí předcházelo, jaká je a co nás čeká v budoucnosti

RNDr. Eva Hamšíková

Výsledky epidemiologického, molekulárně-biologického a imunologického výzkumu prokázaly, že onkogenní typy lidských papillomavirů (HPV) jsou etiologickým faktorem vzniku karcinomu děložního hrdla (KDH) a nezanedbatelného podílu karcinomů v anogenitální oblasti a nádorů hlavy a krku. Preventivní vakcíny proti HPV, dostupné od roku 2006, jsou schopné zabránit perzistentní infekci vakcinačními typy HPV a rovněž vzniku lézí s těmito typy spojených, přičemž nejvyšší účinnost mají u dětí, které se s příslušnou HPV infekcí dosud nesetkaly. Přestože významné snížení četnosti výskytu KDH a zřejmě dalších nádorů se v případě plošné vakcinace projeví až za několik desítek let, v době daleko kratší by mohlo dojít ke snížení výskytu lézí vyvolaných vakcinačními typy HPV, a tím ke snížení četnosti výkonů k jejich odstranění a samozřejmě nákladů na jejich léčbu.

Kľúčové slová: papillomaviry, vakcíny proti HPV.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HPV vaccines: history, current experiences and future

Results of epidemiological, molecular-biological, and immunological research identified oncogenic types of human papillomaviruses (HPV) as an etiological factor for cervical cancer (CC) and a significant portion of malignancies in anogenital region and head and neck cancers. Prophylactic HPV vaccines, available since 2006, prevent persistent infection with vaccinal HPV types as well as development of associated lesions with maximal efficacy in HPV naive children. Though the significant drop of CC incidence might be anticipated in population with high coverage of HPV vaccination in tens of years, in much shorter horizon the decrease of vaccinal HPV types-linked lesions incidence, frequency of surgical procedures and associated health care costs could be expected.

Keywords: papillomaviruses, HPV vaccines.