Pediatria pre prax 6/2014

Urtikária – definícia, etiopatogenéza, klasifikácia a terapia

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.

Urtikária (žihľavka) patrí medzi kožné ochorenia s vysokou prevalenciou v detskom aj dospelom veku. Diagnóza sa stanoví na základe anamnézy a klinického obrazu, pri ktorom sa typická eflorescencia – urtika prejaví ako svrbiaci plošne vyvýšený pomfus (pupenec) červenej farby v centre bledý s prchavým a migrujúcim charakterom. Objavuje sa v rôznych tvaroch a veľkostiach kdekoľvek na tele. Urtikária môže byť akútna, intermitentná alebo chronická, podmienená rôznou etiológiou, z veľkej časti je však nejasnej etiológie. Liečba závisí od typu urtikárie a spočíva v odstránení identifikovaného spúšťacieho faktora a pri nejasnej etiológii je symptomatická a zameraná na kontrolu alergickej reakcie.

Kľúčové slová: urtikária, etiológia, patogenéza, klasifikácia, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urticaria – definition, etiopathogensis, classification, treatment

rticaria (hives, nettle-rash) is one of the skin diseases with a high prevalence in childhood and adulthood. The diagnosis is established on history and clinic picture with typical eruption – urticarial rash (wheals), which appear as erythematous swelling raised eruption with blanched center surrounded by a red base with itching. Weals appear in varying shapes and sizes anywhere on the body. Urticaria may present as acute, episodic or chronic urticaria, caused by different etiologies, the most common idiopatic. Treatment depends on the type of urticaria and it is based on removing the identified trigger factor. Otherwise treatment is symptomatic and aimed to control allergic reactions.

Keywords: urticaria, etiology, pathogenesis, classification, treatment.