Pediatria pre prax 2/2012

Účinná léčba respiračních onemocnění spojených s kašlem u dětí

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

Kašel je nejčastějším příznakem u dětí, pro který rodiče vyhledají lékařskou péči. Podle doby trvání se kašel dělí na akutní (< 2 týdny), protrahovaný (2–4 týdny) a chronický (> 4 týdny). Většina dětí s akutním kašlem má virovou infekci horních dýchacích cest. Vždy je třeba vyloučit závažnější onemocnění dýchacích cest. U dětí s chronickým kašlem je nezbytné provést pečlivé vyšetření včetně zadopředního rtg snímku hrudníku. Kašel může u rodičů vyvolat i úzkost a vést tak k neúčelné farmakoterapii, která je spojena s rizikem nežádoucích účinků. V současné době není k dispozici prokazatelně účinná symptomatická farmakoterapie kašle u dětí. Léčba akutního kašle, který je příznakem závažnějšího respiračního onemocnění, a chronického kašle závisí na vyvolávající příčině.

Kľúčové slová: kašel, diferenciální diagnóza, terapie, děti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effective treatment of respiratory disorders associated with cough in children

Cough in children has consistently been shown to be the commonest symptom for which parents consult physicians. Regarding duration cough is characterised as acute (< 2 weeks), protracted (2–4 weeks) and chronic (> 4 weeks). Most children with acute cough are likely to have a viral upper respiratory tract infection. The possibility of a more serious respiratory disorder should be always excluded. Children with chronic cough must be carefully evaluated and have chest x-ray performed. Cough may cause significant anxiety to parents, and use of inappropriate medications for cough is associated with a risk of adverse events. There are no effective medications for the symptomatic relief of cough in children. The goal of management in acute cough as a symptom of a more serious respiratory disorder, and in chronic cough is treatment of their underlying causes.

Keywords: cough, differential diagnosis, treatment, children.