Pediatria pre prax 3/2023

Tyreoideálne poruchy u detí s ochoreniami srdca

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Deti s ochoreniami srdca majú v porovnaní s ostatnou pediatrickou populáciou vyšší výskyt tyreoideálnych porúch. Súvisí to s genetickými faktormi, ale hlavne s potrebou viacpočetných diagnostických vyšetrení s použitím jódových kontrastných látok, potrebou intervenčných katetrizačných a chirurgických výkonov, medikamentóznej liečby a intenzívnej starostlivosti. Zmeny tyreoideálnych hormónov, ktoré sú dôsledkom rôznych akútnych klinických situácií, sú označované ako syndróm nízkeho trijódtyronínu a pretrvávajú niekoľko dní. V prípadoch závažného a prolongovaného ochorenia sú však tyreoideálne zmeny výraznejšie a pretrvávajú dlhšie. Diagnostika hypotyreózy môže byť oneskorená, pretože príznaky nemusia byť zjavné, hlavne u dojčiat a u detí v kritickom stave vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť. To môže prispievať k oneskorenému zotaveniu sa z kritického ochorenia a v dlhodobom horizonte k neuropsychickým poruchám, ktorých výskyt súvisí s prítomnosťou vrodenej chyby srdca.

Kľúčové slová: vrodená srdcová chyba, mimotelový obeh, jódová kontrastná látka, tyreoideálne hormóny, hypotyreóza, syndróm nízkeho trijódtyronínu

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Thyroid dysfunction children with congenital heart disease

Children with congenital heart disease have higher prevalence of thyroid dysfunction due to genetic factors, and mostly, due to the need of multiple diagnostic evaluations using iodine contrast agents, need for catheterization and surgical interventions, pharmacological treatment and intensive care. Low triiodothyronine syndrome represents several days lasting thyroid hormone abnormalities seen in patients with acute disease. The sickest patients with complicated clinical courses show more profound and longer time lasting changes. Diagnosis of hypothyroidism may be delayed as signs of the disease are difficult to recognize particularly in infants and critically ill patients. Hypothyroidism may delay the recovery from the critical illness and also, can contribute to adverse neurodevelopmental outcomes in children with congenital heart disease.

Keywords: congenital heart disease, extracorporeal circulation, iodine contrast agent, thyroid hormones, hypothyroidism, low triiodothyronine syndrome