Pediatria pre prax 5/2014

Toxické rastliny v našom okolí môžu vyvolávať fytofotodermatitídy

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Velická, CSc., MUDr. Tomáš Sýkora

Invázne rastliny sú na území Slovenska nepôvodné druhy, ktoré boli dovezené z Ázie alebo z amerického kontinentu najčastejšie ako okrasné alebo medonosné rastliny. Niektoré z nich majú zdravotné riziká ako alergény, kým iné vyvolávajú rôzne toxické poškodenia kože a v spojitosti so slnečným žiarením aj toxické poškodenie s pľuzgiernatou reakciou kože v mieste kontaktu v podobe fytofotodermatitídy. V danom článku opisujeme prípad fytofotodermatitídy u 3-ročného chlapca.

Kľúčové slová: fytofotodermatitída, Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Toxic plants in our environment can cause phytophotodermatitis

Invasive plants in Slovakia are non-native species that have been imported from Asia or the Americas mostly as ornamental plants. Some of them have health risks as allergens, while others produce phytophotodermatitis, a toxic skin damage in connection with solar radiation at the site of contact. In this paper we describe a case of phytophotodermatitis, that was observed in a 3 year old boy.

Keywords: phytophotodermatitis, giant hogweed (Heracleum mantegazzianum).