Pediatria pre prax 3/2009

Topické imunomodulátory v liečbe atopickej dermatitídy

prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA, MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Lokálna imunomodulačná liečba zasahuje do imunopatogenézy atopickej dermatitídy priamo v koži. Ako prvé mali imunomodulačný účinok lokálne kortikosteroidy. Ich používanie je limitované vedľajšími účinkami. Preto bola vítaná nová trieda lokálnych nesteroidných imunomodulátorov, ku ktorým patria pimekrolimus a takrolimus. Oba imunomodulátory sa nazývajú aj kalcineurínové inhibítory. Sú indikované na krátkodobú, intermitentnú terapiu a takrolimus aj na udržiavaciu liečbu. Takrolimus sa uprednostňuje v liečbe stredne ťažkej a ťažkej formy atopickej dermatitídy a pimekrolimus v liečbe ľahkej a stredne ťažkej formy atopickej dermatitídy. Sú súčasťou modernej terapie atopickej dermatitídy a pri správnom používaní predlžujú obdobia remisií a redukujú počet exacerbácií atopickej dermatitídy.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, topické imunomodulátory, pimekrolimus, takrolimus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Topical immunomodulators in the treatment of atopic dermatitis

Topical immunomodulators interfere with immunopathogenesis of atopic dermatitis directly in the skin. Topical corticosteroids were the first topical immunomodulators. Side effects limit their topical use. Therefore a new line of topical immunomodulators – the pimecrolimus and tacrolimus was invited. Both are also called topical calcineurin inhibitors. The treatment with topical immunmodulatos is indicated for a short-therm, non-continuous long-term treatment and tacrolimus also for maintenance therapy. Tacrolimus is recommended for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis and pimecrolimus for the treatment of mild to moderate atopic dermatitis. Both are part of a modern treatment of atopic dermatitis which can prolong remisions and reduces the number of exacerbations of the disease.

Keywords: atopic dermatitis, topical immunomodulators, pimecrolimus, tacrolimus.