Pediatria pre prax 5/2006

Systémová enzymoterapie v pediatrii

MUDr. Karel Nouza, DrSc., MUDr. Martin Nouza, CSc., , MUDr. Ingeborg Vokálová

Systémová enzymoterapie (SET), uskutečňovaná perorálním podáváním kombinací proteolytických enzymů živočišného a rostlinného původu, projevuje řadu příznivých systémových účinků na fyziologické i patologické procesy v organizmu. SET také podporuje obranný zánět a účinnost antibiotik i dalších léků a omezuje opakované a chronické záněty tkání a orgánů. Na oslabenou imunitu působí SET podnětně, na nadměrnou a patologickou imunitu (imunokomplexové a autoimunitní procesy) působí tlumivě. Využívá se i v prevenci a léčbě úrazů a otoků. V poslední době se SET stále výrazněji uplatňuje i v pediatrii, zvláště v léčbě opakovaných infekcí a úrazů.

Kľúčové slová: proteolytické enzymy, modulace zánětu a imunity, cytokiny, adhezní molekuly.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SYSTEMIC ENZYME THERAPY IN PEDIATRY

Systemic enzyme therapy, realized by oral application of proteolytic enzymes od animal and herbal origin reveals a series of positive systemic effects on physiological as well as pathological processes in the organism. SET supports the defensive inflammation and the antibiotic treatment and restricts repeated and chronic inflammatory processes in tissues and organs. SET supports the insufficient immunity and suppresses the exaggerated and pathological immunity (immune-complex diseases, autoimmune diseases). It is also effective in the prevention and treatment of injuries and oedemas. In the last time SET had found an important position also in pediatry, especially in the treatment of recurrent infections and injuries.

Keywords: proteolytic enzymes, modulation of inflammation and immunity, cytokines, adhesion moleculaes.