Pediatria pre prax 2/2005

Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu atopickej dermatitídy

MUDr. Dušan Buchvald Ph.D.

Porozumenie genetickým, metabolickým a imunitným mechanizmom uplatňujúcim sa v etiopatogenéze atopickej dermatitídy je rozhodujúce pre efektívnu stratégiu liečby tejto choroby. Výsledky početných štúdií ukazujú, že atopická dermatitída je choroba s multifaktorovou etiopatogenézou kombinácie zápalových a imunitných procesov. Liečba preto musí byť komplexná, musí zahŕňať zhodnotenie možných provokačných faktorov a poučenie pacienta a jeho rodiny o zodpovedajúcej životospráve, jej nevyhnutnou súčasťou je aj starostlivosť o suchú kožu. Do nedávnej minulosti boli základom externej protizápalovej liečby topické kortikosteroidy, v súčasnosti sa spektrum účinných liečebných prostriedkov rozširuje o topické imunomodulátory, určené na dlhodobú liečbu tejto chronickej choroby.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, etiopatogenéza, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT VIEW ON THE PATHOGENESIS AND MANAGEMENT OF ATOPIC DERMATITIS

A precise understanding of the genetic, metabolic and immunologic mechanisms is crucial for development of effective treatment strategies for atopic dermatitis. Various studies indicate that it has a multifactorial cause, with activation of complex immunologic and inflammatory pathways. Treatment of atopic dermatitis requires a comprehensive approach that includes evaluation of potential triggers and education of the patient and family regarding proper avoidance measures. Hydration of the skin and maintenance of an intact skin barrier remain integral to proper management. Although topical corticosteroids have been a mainstay of anti-inflammatory therapy, the newer topical calcineurin inhibitors offer advantages for treatment of this chronic, relapsing disease.

Keywords: atopic dermatitis, etiopathogenesis, therapy.