Pediatria pre prax 5/2012

Sublingválna alergénová imunoterapia v špecifickej liečbe alergií

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Špecifická alergénová imunoterapia je liečebný postup, pri ktorom sú do organizmu alergika postupne vpravované zvyšujúce sa dávky kauzálneho alergénu, ktorý je príčinou vzniku alergického ochorenia s cieľom znížiť jeho aktivitu. Špecifická alergénová imunoterapia navodzuje vznik klinickej i imunologickej tolerancie, má dlhodobý liečebný účinok, môže spôsobiť prevenciu progresie alergického ochorenia a zlepšovať kvalitu života alergických pacientov. Jednou z foriem špecifickej alergénovej terapie je aj forma tabletkovej sublingválnej liečby. Cieľom príspevku je poukázať na výhody a klinický účinok tejto liečby.

Kľúčové slová: špecifická alergénová imunoterapia, alergény, imunologická tolerancia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sublingual allergen immunotherapy in the specific treatment of allergy

Specific allergen immunotherapy is a therapeutic procedure in which is in the allergic body served gradually increasing doses of the causal allergen. Allergen-specific immunotherapy induces the formation of clinical and immunological tolerance, the long-term therapeutic effect and can result in prevention of allergic disease progression and improve quality of life of allergic patients. One of the forms of specific alergen immunotherapy is also sublingual pills form of treatment. The aim of this paper is to highlight the benefits and clinical effect of this treatment.

Keywords: specific allergen immunotherapy, allergens, immunologic tollerancy.