Pediatria pre prax 4/2011

Špecifická alergénová imunoterapia u detí

MUDr. Júlia Michaličková

Článok sa venuje liečbe alergických ochorení detí používaním špecifickej imunoterapie (AIT). Vysvetľuje základné pojmy: alergia, alergén, diagnostika alergie, liečba, mechanizmus účinku liečby, ciele liečby, bezpečnosť liečby.

Kľúčové slová: alergia, diagnostika, špecifická imunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specific allergen immunotherapy in children

This article discusses treatment of allergic disesases in children by specific allergen immunotherapy (AIT). It explains basic terms as: allergy, allergen, allergic diagnostics, treatment mechanism of action, treatment targets, treatment safety.

Keywords: allergy, diagnostics, specific immunotherapy.