Pediatria pre prax 4/2012

Sociální fobie v dětství

doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

Při stanovování patologické úzkosti u dětí je nutné brát v úvahu aspekt vývojový, maturační, sociální a komunikativní. Behaviorální inhibice (extrémní plachost) je temperamentově stálou charakteristikou, bývá spojena s narušením rozpoznávání emočních obličejových výrazů a je určena biologickými markery. Odráží specifickou vulnerabilitu pro vznik neurotických poruch. Děti s úzkostným temperamentem trpí behaviorální inhibicí spojenou s přetrvávajícím strachem a zřetelnou tělesnou reakcí na stres. V adolescenci pak mají zvýšené riziko vzniku úzkosti, deprese a poruch spojených se zneužívání návykových látek. Léčba je vždy komplexní – psycho-, farmako-, socioterapeutická.

Kľúčové slová: behaviorální inhibice, emoční obličejové výrazy, symptomy, léčení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Social phobia in children

When diagnosing pathological anxiety in children one needs to consider the following aspects: development, maturity, society and communication. Behavioral inhibition/extreme shyness/is a permanent temperament trait, often combined with poor recognition of emotional facial expressions. It is defined by biological markers and reflects a specific susceptibility to neurotic disorders. Children with anxiety suffer from a behavioral inhibition related to persistent fear and show a marked body reaction to stress. In adolescence such children will be at higher risk of chronic anxiety, depression and substance abuse. A treatment would include a combination of psychotherapy, pharmacotherapy and sociotherapy.

Keywords: behavioral inhibition, emotional facial expressions, symptoms, treatments.