Pediatria pre prax 5/2005

Schizofrenie v dětském a adolescentním věku

doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Přehledový článek přibližuje v úvodu historický vývoj pojmu psychóza v dětské psychiatrii. Schizofrenie v dětství a adolescenci je vzácnější než u dospělé populace – před 15. rokem života se manifestují jen 4 % všech schizofrenních onemocnění. Jsou popsány různé manifestace schizofrenní psychopatologie v závislosti na věku a dosaženém vývojovém stadiu. Diferenciální diagnostika zahrnuje jak somatické stavy, tak psychiatrické poruchy (bipolární porucha, nepsychotické poruchy chování, pervazivní vývojové poruchy, obsedantně kompulzivní porucha). V léčbě se stále více uplatňují atypická neuroleptika, konkrétní klinické zkušenosti byly publikovány u clozapinu, risperidonu, olanzapinu a quetiapinu.

Kľúčové slová: schizofrenie, dětský věk, adolescence, psychopatologie, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SCHIZOPHRENIA IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

In an overview article, introductory remarks on historical development of the term psychosis in paedopsychiatry were given. Schizophrenia in childhood and adolescence is more rare than in adult population – only 4 % of schizofrenic disorders begins before the 15th year of age. Various expresions of schizophrenic psychopatology depending on age as well as on developmental stage reached were described. Differencial diagnostics involves somatic and psychiatric disorders (bipolar disorder, non-psychotic behavioral disorders, pervasive developmental disorders, obsessive compulsive disorder). Atypical neuroleptics become more and more used treatment option. Clinical experiences with clozapine, risperidone, olanzapine and quetiapine were published.

Keywords: schizophrenia, childhood, adolescence, psychopatology, pharmacotherapy.