Pediatria pre prax 4/2009

Pronační spánková poloha kojenců jako rizikový faktor SIDS s nejvyšší sílou důkazu

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Mgr. Jarmila Potomková

Cílem tohoto příspěvku je poukázat v historickém kontextu na vývojové trendy ve využívání odborné literatury pro kvalitní lékařskou péči v souvislosti s náhlým, neočekávaným a nevysvětlitelným úmrtím kojenců (sudden infant death syndrome – SIDS). Moderní přístupy medicíny založené na důkazu, zejména kritická interpretace publikací a jejich systematické zpracování pomocí metaanalýzy, mohou přispět k formulaci doporučení pro praxi.

Kľúčové slová: SIDS, spánková poloha kojenců, historický přehled, medicína založená na důkazu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prone sleeping position as a risk factor for SIDS: firm-level evidence

The aim of the paper is to demonstrate a historical context of using biomedical literature for high-quality patient care, exemplified by an old enigma – sudden infant death syndrome (SIDS). Modern approaches of evidence based medicine, particularly critical appraisal of published studies and meta-analysis can contribute to developing sound recommendations for practice.

Keywords: SIDS, infant sleeping position, historical review, evidence based medicine.