Pediatria pre prax 1/2009

Prolongovaná horúčka a horúčka neznámeho pôvodu u detí

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Horúčka nie je choroba, iba jeden z jej nešpecifických príznakov. Úlohou lekára je popri správne indikovanej antipyretickej liečbe rýchlo zistiť, a podľa možnosti terapeuticky ovplyvniť, základnú príčinu horúčky. Sú však situácie, kedy napriek intenzívnemu iniciálnemu vyšetreniu zostáva príčina horúčky nepoznaná, a lekár je postavený pred diferenciálno-diagnostický problém, ktorý je známy ako horúčka neznámeho pôvodu („fever of unknown origin“, FUO). V diferenciálnej diagnostike opakujúcich sa febrilných stavov treba po vylúčení ostatných príčin myslieť aj na syndrómy periodických horúčok.

Kľúčové slová: horúčka, horúčka neznámeho pôvodu, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prolonged fever and fever of unknown origin in children

Fever is not a separate disease, it is a non-specific manifestation of many diseases states. In addition to prescribing effective antipyretic treatment, an important task for the pediatrician is instantly reveal the nature of the basic pathological process and suggest its proper therapy, if available. In certain cases however, the basic cause of the condition may remain for longer time unrevealed even despite a widespread initial evaluation, and the physician has to solve a differential-diagnostic problem, known as fever of unknown origin (FUO). During the diagnostic workup of recurring fevers, the periodic fever syndromes should be also considered.

Keywords: fever, fever and unknown origin, children.