Pediatria pre prax 1/2015

Problémy s výživou v prvním roce života

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.

První rok života dítěte představuje období přechodu z výhradně mléčných dávek hrazených ideálně kojením na stravu pevnou. V časném kojeneckém období jsou výživa, její stav a obtíže s ní významně ovlivněny prenatálním vývojem, vrozenými vadami, event. metabolickými deficity i přístupem rodičů k doporučením pediatrů. Nejčastějšími problémy týkajícími se výživy do roku věku dítěte jsou zvracení, nadýmání a neprospívání. Řešení těchto symptomů je možné pouze po dobrém zhodnocení stavu dítěte, podrobné anamnéze a při respektování odborných doporučení. Základní procedury v ordinaci PLDD by měly vést k oddělení nezávažných obtíží od situací, které vyžadují intervenci specialisty.

Kľúčové slová: kojení, zavádění nemléčných dávek, nadýmání, neprospívání, alergie na bílkovinu kravského mléka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Problems due to nutrition during the first year of life

The first year of infant’s life is characterised by transition from liquid food, ideally breastfeeding, to solid type of foods. In the early period the infant nutrition is affected by the prenatal period and complications of its course. Important role may play inborn defects and metabolic disorders. Nevertheless there is an important role of parent´s approach to pediatrician´s advice. The most common problems related to nutrition in the early period are vomiting, flatulence, failure to thrive and diarrhea. It is possible to solve these symptoms promoting good clinical examination of the infant after having asked the detailed history and while respecting expert´s recommendation. The crucial role of first line healthcare service is to separate the minor difficulties from situations that require intervention of a specialist.

Keywords: breastfeeding, weaning, vomiting, flatulence, failure to thrive, cow´s milk allergy.