Pediatria pre prax 3/2010

Probiotika v pediatrické praxi

MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které aplikovány v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele. Hlavním mechanizmem účinku probiotik je jejich vliv na funkci střevní slizniční bariéry a ovlivnění imunitní odpovědi hostitele. Při posuzování kvality probiotika je rozhodující průkaznost efektu konkrétního probiotického kmene v dané klinické situaci podpořené důkazy Evidence- based medicine. Z tohoto pohledu jsou účinná Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, Enterococcus faecium či Saccharomyces boulardii. Průkazný je pozitivní efekt probiotik u nekrotizující enterokolitidy, infekčních i postantibiotických průjmových onemocnění, v prevenci atopického ekzému, udržení remise u ulcerózní kolitidy a chronické pouchitidy.

Kľúčové slová: probiotika, bifidobakterie, laktobacily, klostridia, randomizované kontrolované studie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics in pediatric practice

Probiotics are live microorganisms which – applied in appropriate amount – positively influence health status of the recipient. Main mechanism of their effect is the influence on intestinal mucosal barrier and host immune response. It is necessary to consider effect of specific probiotic strain in a specific clinical situation by Evidence-based medicine. From this point of view, positive effect has been shown in Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, Enterococcus faecium or Saccharomyces boulardii. Positive effect of probiotics is proven in patients with necrotising enterocolitis, infectious and post-antibiotic diarrhoea, in the prevention of atopic eczema and in maintainance of remission in idiopathic proctocolitis and chronic pauchitis.

Keywords: probiotics, bifidobacteria, lactobacilli, clostridia, randomised controlled trials.