Pediatria pre prax 1/2008

PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do tolerogenního nezánětlivého stavu. Probiotika a prebiotika mohou tento odchylný vývoj ovlivnit. Představují komplementární terapeutický přístup a zejména jedinou současnou možnost primární prevence u rizikových jedinců.

Kľúčové slová: probotika, prebiotika, střevní mikroflóra, slizniční imunitní systém, atopické choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBIOTICS, PREBIOTICS AND ATOPY

The extreme prevalence of atopic diseases in developed countries is related to altered colonization of the intestines with commensal microbiota as well as to failure of the mucosal immune system to develop into a tolerogenic, non-inflammatory status. Probiotics and prebiotics may be able to improve this aberrant condition. They represent a complimentary therapeutic approach and particularly the unique opportunity of primary prevention in high-risk subjects.

Keywords: probiotics, prebiotics, intestinal microflora, mucosal immune system, atopic diseases.