Pediatria pre prax 4/2011

Přístup k antibiotické terapii komunitních respiračních infekcí u dětí

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Kontinuální příznivá situace v oblasti citlivosti k penicilinovým antibiotikům u Streptococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae coby nejvýznamnějších původců komunitních bakteriálních respiračních infekcí potvrzuje vhodnost použití penicilinu, respektive amoxicilinu, pro léčbu respiračních infekcí v ambulantní praxi v České republice. Naproti tomu důsledkem rostoucí, racionálně nepodložené preskripce makrolidových antibiotik je narůstající rezistence k těmto přípravkům, a to zejména u kmenů získaných od dospělých pacientů.

Kľúčové slová: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, antibiotická rezistence, penicilin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of community-acquired infections in children

The continuing favorable situation in terms of susceptibility to penicillin-like antibiotics in Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae as the most significant etiologic agents of community-acquired bacterial respiratory tract infections confirms the appropriateness of using penicillin and/or amoxicillin to treat respiratory tract infections in the outpatient setting in the Czech Republic. By contrast, the result of irrational use and overprescription of macrolide antibiotics is a growing resistance to these drugs, particularly in strains obtained from adult patients.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, antibiotic resistance, penicilin.