Pediatria pre prax 6/2009

Principy hodnocení účinnosti a bezpečnosti probiotik a charakteristika registrovaných doplňků stravy s obsahem probiotik a prebiotik

RNDr. Vladimír Špelina, CSc., Ing. Daniela Winklerová

Článek pojednává o probiotických mikroorganizmech v potravinách včetně doplňků stravy, jimž je v posledních letech věnována vzrůstající pozornost vědeckých kruhů, spotřebitelů a výrobců potravin. Tento zájem vychází z poznatků, že cílené používání mikroorganizmů s vhodnými vlastnostmi může mít příznivé účinky na lidské zdraví. Prospěšné působení probiotik, zejména jejich potenciální schopnost imunomodulace, je prokazováno v řadě studií, přesto však není vždy jednoznačné. Proto vznikají nově definovaná pravidla a podmínky jak pro hodnocení účinnosti mikroorganizmů cíleně přidávaných do potravin, tak pro oprávněnost zdravotních tvrzení tuto účinnost deklarujících. Současně je nezbytné posuzovat bezpečnost těchto mikroorganizmů, a to způsobem, který stanoví jednotný postup a vezme do úvahy všechna potřebná kritéria.

Kľúčové slová: probiotika, hodnocení, účinky, bezpečnost, doplňky stravy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Principles of benefit and safety evaluation of probiotics and characterization of registered food supplements containing probiotics and prebiotics

The paper deals with probiotic microorganisms in foods including food supplements which are in increasing focus of scientists, consumers and food producers during last years. This interest arises from knowledge that intentional use of microorganisms with certain characteristics may provide beneficial effects on human health. Effects of probiotics, especially their potential of immunomodulation, have been shown in many studies, though not always confirmed explicitly. Therefore, new rules for evaluation of the effects of probiotics as well as for justification of health claims are being settled. At the same time the assessment of safety of relevant microorganisms vhich would consider all necessary criteria is needed and developed.

Keywords: probiotics, assessment, effects, safety, food supplements.