Pediatria pre prax 5/2012

Primární motorické stereotypie v dětském věku

MUDr. Lydie Koumarová

Primární motorické stereotypie (PMS) jsou opakující se rytmické, zdánlivě neúčelné pohybové vzorce, které se vyskytují u dětí s normálním vývojem. PMS lze rozdělit do tří podskupin: a) jednoduché stereotypie (např. dumlání palce a prstů, okusování nehtů, skřípání zuby), b) stereotypie typu head nodding (rytmické kývání hlavou), c) komplexní pohybové stereotypie, které mohou být velmi rozmanité (např. třesení, mávání, třepání rukama, kroucení prsty, vlasů, kývání hlavou i celým tělem, otvírání úst), ale vždy vázané v typickém, opakujícím se vzorci. Častá je komorbidita s tikovou poruchou, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a obsedantně- kompulzivní poruchou (OCD). Patofyziologické mechanizmy vzniku PMS jsou neznámé. Projevy stereotypií jsou většinou benigní a někdy spontánně ustupují, jindy jakákoliv terapie selhává a prognóza vymizení je nejistá.

Kľúčové slová: primární motorické stereotypie, jednoduché a komplexní stereotypie, tiky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary stereotypic movements in children

Primary motor stereotypies (PMS) are repetitive rhythmical, apparently purposeless movement patterns which occur in children with normal development. PMS can be divided into three subgroups: a) simple stereotypies (e. g. thumb and fingers sucking, nail-biting, teeth grinding), b) head nodding (rhythmic movement of the head), c) complex motor stereotypies. Complex motor stereotypies can be very diverse (e. g. shaking, waving, hands shaking, fingers and hair twisting, head and entire body swinging, mouth opening), but they are always bound in a typical recurring pattern. Co-morbidity with tics, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and obsessive – compulsive disorder (OCD) is frequent. Pathophysiological mechanisms are unknown. Despite the generally benign course and sometimes spontaneous withdrawal, in some cases therapy fails and the prognosis is uncertain.

Keywords: primary motor stereotypies, common and complex stereotypies, tics.