Pediatria pre prax 2/2020

Prebiotika, probiotika, synbiotika a jejich úloha v prevenci alergií

MUDr. Nabil El-Lababidi

Alergická onemocnění jsou celosvětovým zdravotním problémem. Prevalence alergií je stoupající a její první manifestace se posouvají do stále nižších věkových kategorií. Ideální prevencí rozvoje alergií je výlučné kojení po dobu prvních čtyřech měsíců života. V případě nemožnosti kojení lze zvážit podávání formulí s částečnou hydrolýzou bílkoviny kravského mléka. Jednoznačné důkazy pro jejich použití v prevenci alergií jsou limitované. Efekt samostatného přídavku prebiotik a probiotik do částečně hydrolyzovaných formulí na prevenci rozvoje a urychlení odeznění alergií byl široce prostudován a považuje se prakticky za prokázaný. Nyní se soustřeďuje bádání na efekt přídavku synbiotik do těchto formulí. Výsledky prvotních studií jsou velmi slibné a mohou ukazovat směr, kterým se bude ubírat prevence alergií u nekojených dětí v budoucnosti.

Kľúčové slová: alergie, atopický pochod, prevence, prebiotika, probiotika, synbiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prebiotics, probiotics, synbiotics and their role in allergy prevention

Allergic diseases are a global health problem. Their prevalence is on the rise and their first manifestations are dropping to lower age categories. The ideal prevention of allergy development is exclusive breastfeeding for the first 4 months of life. In cases when breastfeeding is not possible, baby milk formulas with partially hydrolysed cow´s milk protein may be beneficial. Clear evidence for their usage in allergy prevention is, however, limited. The effect of adding prebiotics and probiotics into these formulas was studied separately and is regarded as proven. Nowadays, the major research focus is on the effect of adding synbiotics into these formulas. The results from the first studies regarding this subject are very promising and they may point towards the future of allergy prevention in non-breastfed infants

Keywords: allergy, atopic marsh, prevention, prebiotics, probiotics, synbiotics