Pediatria pre prax 2/2005

Prebiotika, probiotika a synbiotika

doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Během posledních 20–30 let byla věnována značná pozornost možnosti zlepšení zdravotního stavu člověka modulací střevní mikroflóry. Střevní mikroflóra má velkou metabolickou aktivitu, mění se během života a je významným faktorem, který ovlivňuje zdraví jedince. Význam těchto mikroorganizmů byl dlouhou dobu opomíjen a zájem se soustřeďoval téměř výhradně na patogenní mikroorganizmy, které jsou příčinou různých poruch trávicího ústrojí.

Kľúčové slová: střevní mikroflóra, prebiotika, probiotika, synbiotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREBIOTICS, PROBIOTICS AND SYNBIOTICS

Major attention was paid within last 20–30 years to the possibility of improving a health status of man by a modulation of intestinal microflora. Intestinal microflora has a great metabolic activity, it changes during life and is an important factor influencing individual’s health. The significance of these microorganisms was omitted for a long time and the interest was nearly solely focus on pathogenic microorganisms, which are causes of different gastrointestinal disorders.

Keywords: intestinal microflora, prebiotics, probiotics, synbiotics.