Pediatria pre prax 6/2012

Pozor na iatrogénne poškodenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – chyby a omyly v praxi lekára

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Ciele: Analýza zaznamenaných iatrogénnych poškodení v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletým pacientom, zistených pri výkone dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom je upozorniť na možnosť ich vzniku, na možnosti prevencie nežiaducich udalostí spojených s poškodením zdravia pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s poučením pre medicínsku prax.

Kľúčové slová: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, iatrogénne poškodenie, nežiaduca udalosť, bezpečnosť pacienta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pozor na iatrogénne poškodenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – chyby a omyly v praxi lekára

Ciele: Analýza zaznamenaných iatrogénnych poškodení v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletým pacientom, zistených pri výkone dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom je upozorniť na možnosť ich vzniku, na možnosti prevencie nežiaducich udalostí spojených s poškodením zdravia pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s poučením pre medicínsku prax.

Keywords: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, iatrogénne poškodenie, nežiaduca udalosť, bezpečnosť pacienta.